färgglad ljudmiljö för hållbar utveckling, Sustainable development

Hållbar utveckling

Vår strävan att nå social, klimatsmart och finansiell hållbarhet

Vår ambition är att ständigt minska de negativa avtrycken av vår verksamhet.

Våra produkter bidrar till att åstadkomma en god ljudmiljö för förare och passagerare inom transportsektorn vilket i sin tur bidrar till en bättre trafiksäkerhet och upplevd miljö för omgivningen.

Vi är också en arbetsplats med få incidenter och bra arbetsmiljö. I många fall lever vi inte bara upp till, utan överträffar lagkraven för de kemikalier vi använder.

footprint in sand

Det betyder ändå inte att våra fotspår är obetydliga

För att åstadkomma den kvalitet och funktion som kunderna kräver använder vi material och råvaror som till största del är fossila och jungfruliga.

Produktionen är också relativt energikrävande. Dessutom använder vi många olika producerade kemikalier, även om ingen av dem finns med på våra kunders ”svarta lista” och vi följer REACH direktiv. Dessa punkter är en stor utmaning för oss.

Arbete för att minska vår påverkan

För att minska vår påverkan arbetar vi ständigt med att effektivisera energianvändningen, och den el vi använder kommer från fossilfria energikällor. 

Flying bumblebeeDe flesta av våra leverantörer finns i Norden och Europa, vilket bidrar till att hålla nere utsläppen från transporterna. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att hitta alternativa material som klarar våra kunders högt ställda krav på vikt, funktion och kvalitet för att ersätta de fossilbaserade. 

Ett positivt exempel på det är vår LDK, en produkt som består av naturmaterialet kork i kombination med återvinningsbar aluminium.

Våra ISO-certifieringar står också som en garant för att vi hela tiden förbättrar oss inom såväl kvalitet som miljöaspekter. Därför är de viktiga verktyg i vårt löpande arbete för att bli mer hållbara som företag.

Vi arbetar också med nära relationer och beteendekoder (Code of Conduct) i förhållandet till våra leverantörer för att på så sätt ha så bra koll som möjligt på hela leverantörskedjan.

Antiphon Acoustic Academy

Vi värnar om våra affärer och affärsrelationer. För oss är det en viktig aspekt av att göra affärer, där ärlighet och förtroende grundar Antiphons affärsmannaskap.

Antiphon laboratorium och kontroller för rätt lösningar

Antiphon Acoustic Laboratory

För att alltid kunna erbjuda kvalitet utifrån både bearbetning och akustisk förmåga har Antiphon ett eget labb där vi utför de kontroller och mätningar som är nödvändiga. Allt för att säkerställa att du som kund kan känna dig trygg i din beställning och leverans.

Hållbara affärer

Många kunder har vi levererat till sedan 80-talet och vi jobbar hårt för att våra kunder ska välja Antiphon för goda NVH-lösningar.

Även om det är geografiska oceaner mellan oss lovar vi att kommunikationsvägen aldrig är lång till Antiphon.

Ljudvåg i regnbågsfärger för tysta lösningar

Kontakta oss

Har du frågor om ljudreduktion eller funderar du på något annat? Välkommen att ta kontakt!

Rulla till toppen