Antiphon Acoustic Academy

Med ärlighet och förtroende

Vi värnar om våra affärer och affärsrelationer.

För oss är det en viktig aspekt av att göra affärer, där ärlighet och förtroende grundar Antiphons affärsmannaskap. 

Logo Acoustic Academy

Hållbarhet på riktigt

Inom formen för vad vi kallar Antiphon Acoustic Academy gör vi gemensamma workshops tillsammans med våra samarbetspartners, kunder och leverantörer. 

Vi finner det utbyte som oftast uppstår givande och stärkande i att hitta akustik- och materiallösningar där risk för fel minimeras och chansen att lyckas optimeras.

NVH-problem inkluderar många aspekter som behöver belysas från många olika kompetensområden. Det berör inte bara ”noise, vibration and harshness” utan material- och designfrågor är också i fokus.

Därför är dessa tvärfunktionella diskussionsforum så mycket värda i att hitta riktigt bra affärer för alla parter.

Vi ser det långsiktiga samarbetet som en grundsten i en lärande och utvecklande organisation. Det är för oss hållbarhet på riktigt!

Kontakta oss

Har du frågor om ljudreduktion eller funderar du på något annat? Välkommen att ta kontakt!

Rulla till toppen