GDPR policy

Policy för behandling av personuppgifter

Denna policy omfattar Antiphon AB.

Kontaktuppgifter för information är:

Antiphon AB, Pappersvägen 1, 670 40 Åmotfors

www.antiphon.se

VD för Antiphon AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter.

Antiphon AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Antiphon AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt.

Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Antiphon AB:s räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Antiphon AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontakta oss

Har du frågor om ljudreduktion eller funderar du på något annat? Välkommen att ta kontakt!

Scroll to Top