Verksamhetspolicy

Kunden i centrum

Antiphon AB skall i nära samarbete med samtliga intressenter såsom kund, leverantör, anställda och myndigheter uppfylla deras behov gällande kvalitet och miljö.

Med ständiga förbättringar, kontinuerlig kompetensutveckling och samtliga medarbetares medvetenhet om gällande kravspecifikationer skall vi tillverka och leverera akustikprodukter med noll fel i rätt tid.

Vi skall även verka för att förebygga och minimera vår miljöpåverkan på mark, vatten och luft genom att ha förbättringsmål och handlingsplaner för att minimera risken för tillbud och olyckor.

Vi skall minst uppfylla de krav som lagar, förordningar och regler ställer på oss.

Kontakta oss

Har du frågor om ljudreduktion eller funderar du på något annat? Välkommen att ta kontakt!

Scroll to Top