Elfordon

Hitta sin ljudkälla

När förbränningsmotorn tas bort, eller kompletteras med en elmotor, uppstår en ny ljudprofil med nya problem och utmaningar. Vinande ljud runt karossen, friktion mot vägbanan eller vibrationer som tidigare överröstats av förbränningsmotorn uppfattas nu på andra sätt och kräver nya akustiska lösningar.

För att elbilen ska ha en hög total komfort behöver ljudbilden vara komfortabel utan vibrationer, vägljud och luftljud som stör i kupén.

Nå sina ljudkrav

Vår erfarenhet kommer som bäst till sin rätt, när vi får problemsöka och skräddarsy lösningar tillsammans med dig som kund. Att hitta störande ljudkällor från start, redan i idé och konstruktionsstadiet, ger bra förutsättningar för bästa tänkbara ljudbild i slutstadiet.

Vi delar därför gärna med oss av vår kunskap och tar aktivt del i R&D-arbetet för att våra kunder ska bli så nöjda som möjligt.

Ljudvåg i regnbågsfärger för tysta lösningar

Åtgärder för att lyckas

Med lång tradition av innovation och teknisk kompetens är Antiphon en ledande aktör i utvecklingen mot en tystare och grönare elektrifierad framtid.

Laddningsbara fordon blir en allt större del av nybilsmarknaden och på Antiphon jobbar vi målmedvetet med att utveckla tekniska lösningar anpassade för en ny sorts bilindustri.

Tätningsmaterial och isolering

Förbränningsmotorn fungerar också som en traditionell värmekälla, vilket gör att eldrivna bilar i tillägg har andra krav på isolering för att klara av utmaningar runt kupékomfort. Elfordon förbrukar mer el vid både kalla och varma utetemperaturer och man behöver ha en kupé som är välisolerad för att hushålla med energin.

Bra val av termoakustiskt material gör att det blir minimalt läckage av både värme och ljud och kupén håller en hög isoleringsnivå – aspekter som är gynnsamma både utifrån miljö och ekonomi.

Våra lösningar utvecklas parallellt med variationen av fordon på vägarna

I vår verksamhet finns alla förutsättningar för att i samarbete med dig som kund, anpassa och utveckla material och produkter som ger den bekvämlighet och design den nya bilindustrin kräver.
Rätt materiallösningar som kan absorbera och dämpa ut oönskade ljudvågor är därför viktigt för en bättre användarmiljö.

Kontakta oss

Har du frågor om ljudreduktion eller funderar du på något annat? Välkommen att ta kontakt!

Scroll to Top