Ventilation & byggakustik

Hitta sin ljudkälla

God ventilation är grundläggande för en bra arbetsmiljö, vilket är A och O för en hållbar företagskultur där medarbetarna trivs och mår bra.

Luft i rörelse, ventilationstrummor som vibrerar eller luftläckage på fel ställen kan ställa till med mycket oönskat brus som skapar stress och dåliga förhållanden på arbetsplatsen.

Vi vet att en tyst miljö ger bättre förutsättningar för medarbetarna att nå sin fulla potential.

Nå sina ljudkrav

God ventilation är grundläggande för en bra miljö och en bra arbetsmiljö är a och o för en hållbar företagskultur där medarbetarna trivs och mår bra. 

Regelverket är omfattande för att skapa rätt akustik och ventilation och materiallösningar behöver vara definierade i god tid. 

Ljudvåg i regnbågsfärger för tysta lösningar

Åtgärder för att lyckas

Akustikproblem av alla de slag behöver belysas på ett tidigt skede i processer för att lösningen ska bli optimal. Antiphon har jobbat med ett brett spektrum inom byggakustik – från stegljud i golv och trappor till att dämpa ut vibrationsljud i Årstabron i Stockholm.

Ljud och vibrationer påverkar förstås människor både i ute- och innemiljö och kräver därför att man gör analyser utifrån många aspekter i startskedet av ett projekt.

Rätt val av mätmetoder och ljudanalyser ger större förutsättningar att landa i rätt lösning för ett gott slutresultat – en god ljudmiljö.

Kontakta oss

Har du frågor om ljudreduktion eller funderar du på något annat? Välkommen att ta kontakt!

Rulla till toppen