Svart skumplastmaterial, black cell foam materials

antiphon® LA™ - luftljudsabsorbenter

antiphon la luftljudsabsorbenter, air-borne sound absorbents

En familj av luftljudsabsorberande skumplastmaterial

antiphon® LA™ är en familj av luftljudsabsorberande skumplastmaterial. Dessa produkter kan fås i olika tjocklekar och utseende för att akustiskt kunna optimeras för olika applikationer då absorption varierar beroende på tjocklek och frekvens.

De uppfyller brandkrav utifrån kundkrav och kan fås med eller utan lim.

antiphon la produkter, sound absorbing materials

Vad är antiphon® LA™?

Antiphon LA™ är produktgruppen absorbenter som har många användningsområden för att absorbera luftljud, täta mellan olika applikationer eller undvika att gnissel uppstår t ex i personbilar, lastbilar och entreprenadmaskiner. Används också i höljen och inbyggnader till verktygsmaskiner, kompressorer, datorer, printrar, kopplingsstationer, fläktar, elmotorer etc.

Antiphon LA kan också kombineras och lamineras med stomljudsdämpande mattor för att ge en bredare akustisk användning.

Fråga oss gärna vidare!

Produktfamiljen antiphon® LA™

svart skumplast, properties for sound absorption.

antiphon® LA™

Absorberar luftljud

Detta material finns tillgängligt i flera kvalitéer med olika egenskaper för ljudabsorption. 

antiphon® LA S används både på höga och mellanfrekvenser och produkten anpassas i tjocklek och densitet för att få optimal funktion.

antiphon® LA SIII har den högsta absorptionskvalitén och följer också brandkrav UL 94 HF1.

antiphon luftljudsabsorbent med folie​, la foil

antiphon® LA Foil™

Luftljudsabsorbent med folie

Detta är en grupp självhäftande polyuretanskum med skyddsfolie av olika slag. Materialen kan fås i olika tjocklekar för att akustiskt kunna optimeras för olika applikationer.

svart LDA, damping pads

antiphon® LDA™

Absorbent och dämpmatta i kombination

Detta är en kombination av LA absorbent och LD dämpmatta. De två akustiska materialen är kombinerade till en och därför är LDA en ljudreducerande produkt som drar nytta av egenskaperna hos både antiphon® LDTM och antiphon® LATM och reducerar därmed både luftljud och stomljud.

Antiphon LTS sound damping

antiphon® LTS

Tungskikt

antiphon® LTS tungskikt används främst till luftljudsisolering genom att lägga till extra vikt till en produkt men materialet har också en stomljudsdämpande effekt, speciellt vid låga temperaturer. antiphon® LTS är ett mjukt, plastiskt och formbart material och har mycket bra åldringsegenskaper samt står väl emot kemikalier.

Hållbarhetsaspekter

Miljöbild på svensk sjö i Årjäng med skog och vindkraftverk

Positivt avtryck

LA är ett material, som är lätt att hantera och montera utan att det avger doft eller damm. Det har goda ljudabsorberande egenskaper, och komponenterna kommer till allra största del från Sverige vilket ger korta transportvägar.

Negativt avtryck

Materialet i LA är ett oljebaserat polyuretanskum, vilket innebär att det innehåller mycket kemikalier inklusive flamskyddsmedel (däribland halogener) och att det heller inte är återvinningsbart. Den energikrävande torkanläggning som används i produktionen är idag fossildriven.

Kommentar

För att leva upp till säkerhetskraven måste polyuretanet vara flamskyddat. Vår leverantör arbetar idag med att hitta flamskyddsmedel med lägre miljöpåverkan. Vi söker också efter möjligheter att återanvända spill från produktionen i regenererat skum.

Kontakta oss

Vi ger gärna en presentation av lösningen utifrån era behov, kontakta oss gärna för ett digitalt möte

Scroll to Top