Stomljud

ound damping steel laminate

Akustisk förlustfaktor

Som ett mått på förmågan att dämpa stomljud används vanligen den akustiska förlustfaktorn η. Den anger hur stor del av svängningsenergin i till exempel en stålplåt som omvandlas till värme och alltså inte alstrar ljud.

En hög förlustfaktor minskar vibrationsnivån i en konstruktion och därmed det avstrålade ljudet. En odämpad stålkonstruktion har en förlustfaktor på mellan 0,001 och 0,01.

Den högsta teoretiskt möjliga förlustfaktorn är 1,0 men ett stomljudsdämpande material anses bra om förlustfaktorn överstiger 0,1.

antiphon stomljud

Temperatur- och frekvensberoende

Egenskaperna hos alla dämpmaterial är temperatur- och frekvensberoende. Detta tillsammans med strukturtjocklekens inverkan måste man ta hänsyn till när bedömning görs av olika dämpprodukter eller lösningar. 

Antiphons produktlösningar

stomljudsdämpande laminatplåt

MPM - stomljudsdämpande laminatplåt

antiphon® MPM™ uppfyller två funktioner; det dämpar stomburet ljud och ersätter samtidigt befintlig plåt. Det innebär att man i de flesta fall slipper lägga till material för att dämpa konstruktionen och sparar på så sätt både vikt och tjocklek. antiphon® MPM™ används till en lång rad applikationer, huvudsakligen inom fordonsindustrin, men också inom andra industrier och branscher.

Föregående bild
Nästa bild
Ld-Ldk stomljudsdämpande mattor, structure-borne sound damping pads

LD, LDK - stomljudsdämpande mattor

antiphon® LD™ och antiphon® LDK™ är olika materiallösningar för att dämpa stomljud i konstruktioner och komponenter gjorda i metall eller plast som ger låg vikt i relation till goda dämpegenskaper. antiphon® LDK™ är vår premiumprodukt inom segmentet dämpmattor inom stomljudsdämpning.

Föregående bild
Nästa bild

Kontakta oss

Har du frågor om ljudreduktion eller funderar du på något annat? Välkommen att ta kontakt!

Rulla till toppen