Antiphon reningsanläggning för tysta lösningar

Löpande hållbarhetsarbete – ny katalytisk reningsanläggning

Antiphon är mitt i ett av de största investeringsprojekten på flera år, där vi kommer sänka utsläppsnivåer genom en ny katalysatorrening. Den nya anläggningen har till syfte att sänka utsläpp från produktion av lösningsmedelsbaserade akustiska massor, vilket leder till förbättrad verksamhet både utifrån miljöaspekt och energiförbrukning. Produktionsprocessen blir både renare, mer effektiv och billigare. Vår […]

Löpande hållbarhetsarbete – ny katalytisk reningsanläggning Read More »