antiphon® MPM™ - stomljudsdämpande laminatplåt

MPM stomljudsdämpande laminatplåt

Dämpar ljud och ersätter befintlig plåt

antiphon® MPM™ uppfyller två funktioner. Den dämpar inte bara stomburet ljud utan ersätter också befintlig plåt. Det betyder att man i de flesta fall slipper lägga till material för att dämpa konstruktionen och spar på så sätt både vikt, utrymme och pengar.

antiphon® MPM™ används till en lång rad applikationer, huvudsakligen inom fordonsindustrin men också inom andra industri- och kundprodukter.

MPM sandwich

Vad är antiphon® MPM™?

antiphon® MPM™ är en form- och svetsbar sandwich bestående av två metallplåtar med ett mellanliggande viskoelastiskt skikt.

Den består av ett antal produktvarianter som effektivt dämpar stomljud utan att öka konstruktionens vikt.

 

Det här är antiphon® MPM™

Effektiv stomljudsdämpare

antiphon® MPM™ är det mest effektiva stomljudsdämpande materialet i förhållande till vikt. MPM fyller dessutom två funktioner; det dämpar stomljud och ersätter också befintlig plåt. 

Det betyder att man i de flesta fall slipper lägga till material för att dämpa konstruktionen och spar på så sätt både vikt och tjocklek. 

Stomljudsdämpande plåtlaminat tar oftast bort behovet av ytterligare avskärmning eller ljudabsorption, vilket annars skulle ta upp betydande plats och öka vikten.

Form- och svetsbar sandwichplåt

antiphon® MPM™ är en form- och svetsbar sandwich bestående av två metallplåtar med ett mellanliggande viskoelastiskt skikt.

De två plåtarna i antiphon® MPM™-konstruktionen är ofta kallvalsad eller belagd plåt, men i princip kan alla sorter av metaller och legeringar användas. Idag tillverkas sandwichen av laminerad kallvalsad plåt, galvaniserad plåt, rostfri plåt och aluminium.

Akustiskt mellanskikt

Plåtlaminaten levereras med olika mellanskikt optimerade för temperaturintervall mellan +5°C till +125°C. 

Detta gör det möjligt att uppnå maximal vibrationsdämpning av stomljud när materialet ska användas i olika produkter
såsom motorer, karosser, vitvaror eller kontorsmaskiner.

Användningområden

antiphon® MPM™ hjälper till att lösa stomljuds- och akustiska problem inom många områden

Lastvagnsdelar

Tunga fordon där lågfrekvent ljud uppstår i dieselmotorer kan avhjälpas med MPM konstruktioner i ljudkällan. Vibrerande oljesumpar och ventilkåpor är typiska applikationer där enkelplåt ersätts med MPM.

Karossdetaljer

Karosseri kan behöva styvas upp eller dämpas ut vilket man lyckas bra med genom att byta enkelplåten mot MPM laminatplåt. Detta ger ofta en gedigen kvalitetskänsla i tillägg till bättre ljudnivå.

Fordonskomponenter

Fordonskomponenter där MPM ofta används med gott resultat är motordetaljer, sköldar, mellanbrädan och skyddsplåtar. Stomljudet reduceras effektivt med akustiska massor som är anpassade till olika temperaturområden där slutprodukten ska verka.

Tung industriproduktion

Tung industri har ofta en hög ljudnivå. För att förbättra arbetsmiljön kan man avskärma och bygga in konstruktioner med MPM laminatplåt. Ibland också i kombination med andra absorberande materiallösningar när luftburet ljud bidrar till ljudnivån.

Offshore

På offshore-anläggningar finns höga krav på boendemiljö och arbetsmiljö utifrån många aspekter, däribland ljudnivån. MPM har använts i olika konstruktions- och ventilationsbyggen offshore för att uppnå en komfortabel ljudmiljö.

Maskiner och hushållsmaskiner

Maskiner, kvarnar och produktionsanläggningar kan göras tystare genom att MPM används i delar som skapar eller utsätts för vibrationer, slag eller andra ljudskapande aktiviteter. 

Värmepumpar, tvättmaskiner och andra hushållsenheter i boendemiljö behöver ljuddämpas mer ju närmare våra boytor de placeras. Både MPM, dämpmattor och absorberande material används för att uppnå optimal och konkurrenskraftig nivå hos våra kunders slutprodukter.

Hållbarhetsaspekter

Miljöbild på svensk sjö i Årjäng med skog och vindkraftverk

Positivt avtryck

Vår MPM är effektiv både ur materialsynpunkt och vikt, eftersom den åstadkommer god ljudmiljö utan att öka mängden metall i fordonet. Materialet är dessutom återvinningsbart och har lång livstid.

Negativt avtryck

Stål är ett resurskrävande material, både sett till energi och råvara. Mängden återvunnen råvara är oklar. Laminatet består av fossilbaserad polymermassa.

Kommentar

Idag är stål en nödvändig komponent i ett fordon. För att hålla nere mängden utsläpp köper vi svenskt stål, vilket produceras med förhållandevis låga utsläpp av växthusgaser.

Vi arbetar också för att reningen av lamineringsprocessen ska bli så hög som möjligt. Idag är reningsgraden 95 %. Målet är att nå 97 %.

Kontakta oss

Vi diskuterar gärna vidare utifrån era behov, kontakta oss för ett digitalt eller fysiskt möte

Rulla till toppen